Menu
menu      Strona Główna
menu      Testy do policji
menu      Forum Policyjne
menu      Policja Rekrutacja
menu      Wymagane dok.
menu      Przebieg testu
menu      Kontakt

Program Rekrut

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do programu "Rekrut":

Program "Rekrut" - postępowanie kwalifikacyjne:

Procedura rekrutacji do programu "Rekrut" dla osób, które po ukończeniu programu "Kadet" nie pozostały w służbie w Policji (do 3 lat od chwili ukończenia programu "Kadet"):