Menu
menu      Strona Główna
menu      Testy do policji
menu      Forum Policyjne
menu      Policja Rekrutacja
menu      Wymagane dok.
menu      Przebieg testu
menu      Kontakt

testy do policji

praca w policji

Program Rekrut

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do programu "Rekrut":

Program "Rekrut" - postępowanie kwalifikacyjne:

Procedura rekrutacji do programu "Rekrut" dla osób, które po ukończeniu programu "Kadet" nie pozostały w służbie w Policji (do 3 lat od chwili ukończenia programu "Kadet"):